A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức thi Tin học trẻ Huyện Phước Long lần thứ V năm 2017

   UBND HUYỆN PHƯỚC LONG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 
 

    Số: 18/KH-PGD&ĐT                         Phước Long, ngày 05 tháng 4  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
 Tổ chức thi Tin học trẻ Huyện Phước Long lần thứ V năm 2017
 
 
 

          Căn cứ Kế hoạch số 09/KHLT/HĐTN-PGD-ĐT-THPTVVK ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Huyện đoàn huyện Phước Long về việc tổ chức hội thi Tin học trẻ  cấp huyện năm 2017;
 Phòng GD&ĐT Phước Long xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Tin học trẻ Huyện Phước Long lần thứ V năm 2017 cụ thể như sau:
 
I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy và học tin học trong các trường phổ thông trong huyện, khuyến khích thanh thiếu niên học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các em học sinh có năng khiếu công nghệ - thông tin trong các trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin.
2. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hội thi theo hướng thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với những tiến bộ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đồng thời đưa Hội thi “Tin học trẻ” vào kế hoạch và nhiệm vụ của các trường học nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi công nghệ thông tin.
3. Tăng cường phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ của các ngành liên tịch theo hệ thống ngành dọc, tạo phong trào học tập tin học sôi nổi, rộng rãi trong thanh thiếu nhi, học sinh từ cơ sở góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; từ đó định hướng cho học sinh việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên Internet theo đúng quy định của pháp luật.
II/. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI:
1/. Đối tượng dự thi: Là học sinh đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trong huyện Phước Long.
Khuyến khích các em học sinh tham gia thi phần mềm sáng tạo.
2/. Nội dung thi:
2.1. Phần thi chung:
2.1.1. Đối với học sinh tiểu học
- Thi trắc nghiệm: (Thời gian thi 30 phút).
Hệ thống kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic.
- Thi thực hành ứng dụng) (thời gian thi 90 phút)
Sử dụng ngôn ngữ LOGO để lập trình giải những bài toán thuộc chương trình Tiểu học; tạo tệp trình diễn có chèn tranh, ảnh do học sinh tự vẽ, ngoài ra còn yêu cầu học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để có thể soạn thảo văn bản, tạo tệp (tập tin) trình diễn hoặc chơi những trò chơi đơn giản, giải một số bài toán đơn giản.
2.1.2. Đối với học sinh THCS.
- Thi lập trình: (Thời gian thi 120 phút).
Viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Passcal (Free Passcal) hoặc C/C++(trên DevC++) do Hội đồng giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước.
2.2. Thi phần mềm sáng tạo (PMST):
- PMST do thí sinh tự làm trước, phục vụ cho học tập, vui chơi giải trí lành mạnh; (Khuyến khích các thí sinh làm PMST dự thi về đề tài bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông). PMST được đóng gói có phần cài đặt, có kèm mã nguồn chép vào USB hoặc đĩa CD cùng bảng thuyết minh.
- Nếu phần mềm là mã nguồn mở, trong bản đăng ký và thuyết minh phải chỉ rõ những phần đã tham khảo tại địa chỉ và những ý tưởng nào.
III/. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VÀ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM DỰ THI:
1/. Danh sách theo mẫu sau:
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Lớp
         
2/. Thời gian - địa điểm:
2.1/. Thời gian nộp danh sách:
 Chậm nhất đến ngày 20/4/2017 qua bộ phận chuyên môn Phòng GD(Đ/c Tuy).
2.2/. Thời gian – Địa điểm thi:
- Thời gian thi: Ngày 27/4/2017
* Cấp tiểu học
+ Thi Trắc nghiệm: Lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ
+ Thi thực hành ứng dụng: Lúc 9 giờ 30 phút đến 11 giờ
* Cấp THCS
 Thi lập trình: Lúc 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút.
  • Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Thanh.
Lưu ý: Học sinh Tiểu học có mắt 8 giờ 15 phút; học sinh THCS có mặt lúc 6 giờ 45 phút
IV/. PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG THAM GIA DỰ THI:
TT Trường Số lượng Ghi chú
1 THCS TT Phước Long 4  
2 THCS A Vĩnh Phú Đông 2  
3 THCS B Vĩnh Phú Đông 1  
4 THCS Hưng Phú 2  
5 THCS B Hưng Phú 2  
6 THCS Vĩnh Thanh 2  
7 THCS Vĩnh Phú Tây 2  
8 THCS Xã Phước Long 2  
9 THCS Phong T Tây A 1  
10 THCS Phong T Tây B 2  
11 TH B TT Phước Long 4  
12 TH C TT Phước Long 4  
13 TH B Phước Long 2  
14 TH A Phong Thạnh Tây A 2  
15 TH A Phong Thạnh Tây B 2  
16 TH A Vĩnh Phú Tây 1  
17 TH A Vĩnh Thanh 1  
18 TH B Vĩnh Thanh 2  
19 TH A Hưng Phú 1  
20 TH A Vĩnh Phú Đông 1  
Ghi chú: Ngoài các trường Tiểu học nêu trên các trường Tiểu học còn lại có tinh thần bổ sung đăng kí số lượng các em dự thi thì báo qua bộ phận chuyên môn gặp đồng chí Tuy.
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Các trường tiểu học, trung học cơ sở trong huyện, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, động viên các em học sinh tham gia hội thi trên tinh thần tự nguyện.
- Các em dự thi trên tinh thần thầy và trò tự luyện để tham gia dự thi cấp huyện đạt kết quả tốt.
- Đối với trường THCS Vĩnh Thanh chuẩn bị máy và một số cơ sở vật chất khác để phục vụ kì thi cấp huyện.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Tin học trẻ huyện Phước Long, lần thứ V - Năm 2017”. Đề nghị các trường TH, THCS thực hiện đúng theo tin thần kế hoạch này.
Nơi nhận:                                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường TH, THCS;                                                                                                                    Đã kí  
- Lưu: VT, CM TH, THCS.                                                                                                       Nguyễn Văn Thiện
                                                                                             
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 05 : 97
Năm 2022 : 2.907
Video Clip
Văn bản mới