A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại Hội Chi Bộ nhiệm kì 2017-2020 của chi Bộ trường tiểu học A xã Vĩnh Thanh

         ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH THANH           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THA XÃ VĨNH THANH       
                       *                                       Vĩnh Thanh, ngày 07 tháng 6 năm 2017
              Số: 01 -NQ/CB
 
NGHỊ QUYẾT
Chi bộ trường TH A xã Vĩnh Thanh nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
 
 
 

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, tổ chức tốt các chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác dạy và học.
- Phấn đấu đạt 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; 
- 100% CB, viên chức có gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, duy trì tốt danh hiệu đơn vị văn hóa,
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và giữ vững trường chuẩn quốc gia.
          - Tỉ lệ huy động trẻ từ 6 tuổi đạt 100% ; Giảm tỉ lệ bỏ học dưới 1%;
          - Trên 35% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện;  Tỷ lệ học sinh HTCT lớp học đạt trên 99%, HTCTTH  đạt 100%;  
          - Duy trì chuẩn PCGDTH; Kiên quyết không để xảy ra các vấn đề tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục;
          - Phấn đấu 100 % CB, ĐV, viên chức được học các chỉ thị nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành.
          - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác phê và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 khóa XII, 100% cán bộ, đảng viên thực tốt tự phê bình và phê bình gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 (khóa XII): Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống; không có  biểu hiện suy thoái “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”,  
          - Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng tháng đạt trên 95%;
          -  Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiêm vụ, 15% đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên khen thưởng.
          - Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2017 - 2020 kết nạp từ 2 đảng viên trở lên;       - Phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể trong nhà trường duy trì danh hiệu vững mạnh xuất sắc;
          - Công tác xã hội hoá giáo dục được phát huy tốt nhất, trong đó chú ý các mối quan hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội khuyến học các cấp.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
- Thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
Đại hội giao cho chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tốt phương hướng chỉ tiêu và các nhiệm vụ Đại hội đề ra.
Các tổ chức đoàn thể căn cứ phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, cụ thể hóa thành kế hoạch riêng của tổ chức mình, để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo nêu cao ý thức tự lực, tự cường ra sức khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
                                                                                       
                                                                                       BÍ THƯ     
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
                                                     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 05 : 97
Năm 2022 : 2.907
Video Clip
Văn bản mới