A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA TỈNH

 PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH A XÃ VĨNH THANH                                                         Độc Lập- Tự Do -Hạnh Phúc
 
                                                                                                     Vĩnh Thanh, ngày 28  tháng 5 năm 2017
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ  ỦY BAN NHÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN
 
I. Sơ yếu lý lịch:
  Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ VĨNH THANH
Địa chỉ: Huê 1, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
II. Đặc điểm tình hình.
1. Trường Tiểu học A Vĩnh Thanh được thành lập vào năm 2000. Khi mới thành lập trường  chỉ có 09 phòng học và 01 phòng chức năng đều là phòng cấp 4. Điều kiện đi lại học tập của học sinh khó khăn vì lộ ngõ, xóm liên ấp chưa có.
Trường tiểu học A xã Vĩnh Thanh qua nhiều năm công tác, đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, nhiểu năm liền nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến và được giấy khen của phòng, huyện khen tặng.
Năm học 2014-2015 nhà trường đạt danh hiệu lao động tập thể xuất sắc và được được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
Năm học 2015-2016 nhà trường đạt danh hiệu lao động tập thể xuất sắc và được được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
Địa điểm trường chính nằm trong ấp Huê I xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
Tóm tắt về  cơ cấu tổ chức :
-  Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường: 27
-   Số đạt chuẩn : 24/24 đạt 100%; số trên chuẩn : 6/24 đạt 25%
-   Số đảng viên: 16; Số đoàn viên là 1
-   Tổng số lớp: 16;  Số học sinh : 419.
Những đặc điểm chính của đơn vị , địa phương: Nhà trường có địa điểm thuận lợi, được sự quan tâm của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thanh, nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long rất  quan tâm và chỉ đạo sát sao.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị  trường học: Trường có khu đất riêng biệt với diện tích : 6.464 m2 gồm các hạng mục công trình sau: 14 phòng học,và một số phòng chức năng. có đầy đủ bàn ghế trang thiết bị phục vụ việc dạy và học. Trường đã được công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012 – 2013 được công nhận vào ngày 23 năm 5 năm 2013.
      2. Chức năng và nhiệm vụ :
- Nhà trường tổ chức giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện các hoạt động giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông; quản lý giáo viên; cán bộ, nhân viên; tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
-Tổ chức dạy và học theo chương trình của BGD&ĐT
- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
-  Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan cấp trên.
3. Những thành tích đã đạt được:
         a. Tập thể nhà trường sáng tạo, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác xây dựng trường Chuẩn Quốc gia, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước.
        b. Nhà trường đã tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên: Như phong trào thi đua:" Hai tốt", thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo. Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các phong trào thi đua đều thiết thực và hiệu quả.
        c. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt xuất sắc 12 đạt 54,54%; xếp loại khá là 8 đạt 36,36%; trung bình là 2 giáo viên đạt 9,09%.
          - Nhà trường công nhận lao động tiên tiến cho 24 đồng chí đạt 88,88%.
          - Chiến sĩ thi đua cơ sở đồng chí đạt 4,54 %
          - Bằng khen UBND tỉnh là 1 đồng chí đạt 4,54%, không có cá nhân nào bị kĩ luật.
          d. Nhà trường đã xây dựng tập thể đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017.
          Giáo viên thi công tác chủ nhiệm giỏi vòng huyện 4 đồng chí đạt 19,04%
          Giáo viên tham gia chi chữ viết vòng huyện đạt được 2 thầy cô và vòng tỉnh đạt được 1 cô giáo đạt tỉ cao.
          Học sinh thi viết chữ đẹp vòng huyện đạt giải 4 học sinh, thi giải toán qua mạng đạt vòng huyện là 3 học sinh , có 1 học sinh thi vòng tỉnh.
          Học sinh đạt giải trong hội thi tin học trẻ đạt được 2 học sinh.
Cuối năm tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng và hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%
5. Kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin:
       * Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học:  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng cao trình độ tin học cho giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
          - Khuyến khích giáo viên tiết kiệm mua máy tính, kết nối và sử dụng hiệu quả thông tin mạng vào dạy học. Tổ chức hướng dẫn giáo viên sử dụng máy tính; khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy tính. Tổ thiết kế giáo án điện tử theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường để sử dụng chung cho nhiều lớp. Có 21/21  đạt tỷ lệ  100% Giáo viên , công nhân viên trong  trường  sử dụng thành thạo máy vi tính thuận lợi cho việc quản lý, soạn giảng cũng như cập nhật thông tin, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
             Số giáo  viên soạn bài trên máy vi tính:  21/21 Đ/C đạt tỷ lệ  100%
* Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm: Trường  đề ra kế hoạch và triển khai mỗi giáo viên trong trường trong 1 năm phải nghiên cứu một đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm. Cả trường  đã có 21 SKKN được thông qua tổ, thông qua hội đồng khoa học nhà trường trong đó có 4 sáng kiến kinh nghiệm được có cải tiến và được hội đồng khoa học cấp trên xét duyệt.
6. Những biện pháp, nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong dạy và học.
a. Biện pháp thực hiện:
          - Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Đảng nhà trường
          - Xây dựng đội ngũ GV, CBQL có đạo đức, phẩm chất tốt, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
           - Đổi mới công tác quản lý lãnh đạo.
- Duy trì kỷ cương nề nếp trường học
 - Công tác thư viện: Nhà trường phân công một giáo viên phụ trách thư viện: Thư viện đã phục vụ đủ nhu cầu về SGK, sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho giáo viên. Thư viện nhà trường đã được  sở giáo dục công nhận là thư viện đạt tiêu chuẩn.
- Công tác thiết bị dạy học:  Nhà trường đã tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch sử dụng thiêt bị cho từng môn, cho mượn và trả khoa học, hiệu quả, đảm bảo không có giờ dạy chay. Bảo quản thiết bị dạy học an toàn, sạch sẽ, tiện lợi cho sử dụng.
- Công tác chủ nhiệm lớp: Các giáo viên trong trường được phân công chủ nhiệm các lớp đã không ngừng đi sâu, đi sát giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết thân ái có nề nếp tốt, có phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện đạo đức.
     b. Nguyên nhân đạt được thành tích của trường:
 Có sự chỉ đạo sát sao của chi bộ Đảng và BGH nhà trường, đã động viên đội ngũ sư phạm đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo trong dạy và học, hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhiều thầy cô giáo từ lớp 1 đến lớp 5. Nhà trường có 14 lớp học 9 buổi trên tuần; 2 lớp 7 buổi trên tuần đây cũng là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.
c. Các phong trào thi đua đã áp dụng:
- Trên cơ sở nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Hội đồng Thi đua của trường đã phát động thi đua với 5 nội dung trọng tâm, nhằm khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục một cách triệt để, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch năm học. Thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, nổ lực phấn đấu, lao động sáng tạo và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Chất lượng giáo dục ổn định và từng bước có nâng lên; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá. Công tác quản lý giáo dục từng bước đổi mới có hiệu quả. Kiên quyết hơn với hiện tượng tiêu cực, nề nếp kỷ luật, kỷ cương nhà trường đã có những chuyển biến đáng kể.
   7. Thực hiện các nhiệm vụ khác.
          - Nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.
           - Xây dựng Chi bộ  Đảng đạt danh hiệu: "Chi bộ trong sạch vững mạnh" liên tục trong nhiều năm.
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2013-2014 Tập thể LĐXS Ngày 23 tháng 10 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
2014-2015 Tập thể LĐXS Ngày 08 tháng 04 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
2015-2016 Tập thể LĐXS Quyết định số 1606/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 09năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
2016-2017 Tập thể LĐXS  
2. Hình thức khen thưởng:
 
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2013-2014 Bằng khen Quyết định số 1814/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 10 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
2014-2015 Bằng khen Quyết định số 494/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 04 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
2015-2016 Bằng khen Quyết định số 1606/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 09năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
2016-2017 Bằng khen  
          Trên đây là thành tích mà Trường tiểu học A xã Vĩnh Thanh đã đạt được trong năm học 2016 – 2017. Nhà trường trân trọng đề nghị Hội đồng thi đua câp trên xem xét và  công nhận danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc được UBND Tỉnh tặng bằng khen
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                         
(Ký, đóng dấu)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 05 : 97
Năm 2022 : 2.907
Video Clip
Văn bản mới