A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo của chi Bộ trường tiểu học A xã Vĩnh Thanh nhiệm kì 2015-2017 vfa phương hướng nhiệm kì 2017-2010

ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH THANH                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC A 
                      *                                             Vĩnh Thanh, ngày 07 tháng 6 năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017
và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020
________
 
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường tiểu học A xã Vĩnh thanh nằm trên địa bàn ấp Huê I, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, với 01 điểm lẻ. Trường có 420 HS/16 lớp, CSVC cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ CB-GV-NV cơ bản đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo cho công tác dạy và học. Trường có 01 chi bộ với 16 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên chính thức, có 02 đồng chí là đảng viên dự bị. Đầu nhiệm kỳ có 15 đ/c đảng viên, đến cuối nhiệm kỳ tăng số lượng đảng viên lên 16 đ/c/05 nữ. Số Đảng viên nữ chiếm 31,25% (chuyển sinh hoạt đảng 02 đồng chí). Có 01 tổ chức công đoàn với 29 công đoàn viên. Những năm gần đây, trên tinh thần đổi mới, quyết tâm với trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục, gắn liền với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, thầy trò nhà trường đã gặt hái được những kết quả đáng trân trọng; chất lượng giáo dục được giữ vững toàn diện, phong trào thi giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp (giải Toán, Tiếng Anh trên mạng,…) đạt kết quả cao.
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2015 – 2017
Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ trường tiểu học A xã Vĩnh Thanh. Hơn hai năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thanh với sự phấn đấu trong toàn bộ hệ thống, nhiệm kỳ qua Chi bộ nhà trường đã mang lại một số kết quả cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:
          Chi bộ thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017 trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa XII và cũng là thời gian diễn ra Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tiến tới Bầu cử Quốc hội khóa XIV; giáo dục có nhiều thay đổi về phương pháp dạy học, nội dung chương trình sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh v.v…
          Tuy nhiên với sự quyết tâm của Chi bộ, của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ; làm tốt công tác huy động trẻ đến trường, duy trì tốt sĩ số học sinh, chất lượng học sinh được cải thiện; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lên, cụ thể như sau:
          - Mạng lưới trường lớp ổn định, duy trì 16 lớp, từ 420 - 440 học sinh/năm học.
          - Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100% (Kế hoạch 95-98%), duy trì sĩ số học sinh đạt 99,5%, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đến thấp nhất còn dưới 0,5%/năm học.
          - Phổ cập giáo dục đạt mức độ 2.
          - Chất lượng học sinh: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99% (KH 98-99%), tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ có học sinh đạt giải Nhì kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có học sinh đạt giải đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi do Bộ GD; Sở; Phòng  GD & ĐT tổ chức. Học sinh được nhà trường khen thưởng các mặt hằng năm chiếm trên 50%.
          - Đội ngũ CB-GV-NV 29 đồng chí, trong đó: BGH 02, GV 24, NV 3; trình độ chuyên môn trên chuẩn 72,41%, 100% CB-GV-NV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 04 đ/c chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 24 đ/c là Lao động tiên tiến. Trình độ Tin học và Ngoại ngữ được nâng lên đáng kể (Toàn trường có 02 đồng chí đạt chứng chỉ Ngoại ngữ B1 theo chuẩn Châu Âu). Trong nhiệm kỳ có 01 GV tham gia học Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ.
          - Toàn trường có 15 phòng học và 7 phòng chức năng và phòng học bộ môn đảm bảo tối thiểu cho công tác dạy và học. Cơ sở vật vật chất được nhà trường quan tâm tham mưu cấp trên xây dựng, sửa chữa nâng cấp thường xuyên như: nhà vệ sinh, khuôn viên trường, hàng rào, tu sửa hệ thống điện, nước, laphong,…; ngoài ra nhà trường huy động cha mẹ học sinh ủng hộ XHHGD. Trong nhiệm kỳ nhà trường được một số tổ chức từ thiện tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, cấp hệ thống máy lọc nước …
          - Các hoạt động phong trào được nhà trường duy trì và tham gia đầy đủ, tạo sân chơi cho các em, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
- Về kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn: Các cán bộ đảng viên, giáo viên có ý thức trách nhiệm và nhiệt tình trong giảng dạy, có ý thức học tập nâng cao nghiệp vụ tay nghề, chú trọng khâu đổi mới phương pháp, đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo dục hiện nay. Qua kiểm tra, đánh giá, học sinh đã có kết quả học tập tốt. Chi bộ lãnh đạo tốt đảng viên, cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Đảng viên, cán bộ, giáo viên xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; nêu cao ý thức trách  nhiệm trong công tác giảng dạy và học tập.
+ 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.
+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 7 đồng chí, cấp tỉnh 01 đồng chí.
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở là  4  đồng chí.
+ Giấy khen của Sở GD-ĐT là 01 đồng chí. Chủ tịch UBND huyện là 2 đồng chí.
+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là 3 đồng chí
+ Đánh giá công chức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm đều đạt từ loại khá trở lên.
          - Về công tác thi đua khen thưởng: Hàng năm, trên cơ sở đăng ký thi đua đầu năm và kết quả bình xét thi đua cuối năm, trường và công đoàn đã tiến hành đề nghị khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến. Hai năm qua, có nhiều tổ chức, cá nhân được vinh dự nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, Công đoàn và Đội Thiếu niên luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, nhiều năm liền trường được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.    
          II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
          1. Công tác xây dựng tổ chức Đảng.
          Trong nhiệm kì qua, chi bộ luôn quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Nói và làm đúng theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng. Luôn rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, luôn đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 Lãnh đạo tốt đảng viên, cán bộ, giáo viên thường xuyên chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm) trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Luôn đấu tranh chống những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, quan liêu trong tổ chức đảng và phòng chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, viên chức trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm.
Chi bộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ, viên chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Đảng ủy xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó chi bộ còn chỉ đạo công đoàn xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức ở cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện. Có 100% đảng viên và cán bộ giáo viên trong đơn vị viết bản đăng kí làm theo. Song song với công tác đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức lối sống; tiêu biểu, gương mẫu trên mọi lĩnh vực; gần gũi, lắng nghe ý kiến của quần chúng và cán bộ, đảng viên.
  - Công  tác xây dựng tổ chức Đảng:
  Chi bộ có 16 đảng viên, trong đó nữ 5 đồng chí, đảng viên chính thức là 14 đồng chí. Hàng năm đều đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố bộ máy lãnh đạo, quản lí và các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh.
Làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên đúng quy trình, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng.
Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ không ngừng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt 100%. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu. Thực hiện tốt công tác quản lí, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, của ngành đều được gửi vào trang web của nhà trường rồi triển khai quán triệt cụ thể đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ và tập thể cán bộ giáo viên trong đơn vị một cách kịp thời, có hiệu quả. Chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, của Đảng ủy xã. Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước. Thu, nộp và sử dụng đảng phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đảng viên đang công tác ở cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, 100% đảng viên, giáo viên thực hiện tốt.
Các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, nhất là các đồng chí trong  Chi bộ thật sự tiêu biểu, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết của chi bộ và đơn vị. Mạnh dạn đấu tranh, phê bình và góp ý xây dựng về phương pháp lãnh đạo, điều hành của Ban giám hiệu và các đoàn thể, từ đó hiệu quả lãnh đạo được nâng lên.
          2. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Quản lý
          Chi bộ và nhà trường thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức qui hoạch và bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng chuyên môn, các chức danh trưởng, phó các tổ chức đoàn thể. Tổ chức lấy ý kiến qui hoạch Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.
          3. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể, quần chúng
3.1. Công tác công đoàn:
          Công đoàn luôn làm tốt vai trò của mình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đến đời sống đoàn viên công đoàn, xây dựng tập thể nhà trường là 1 khối thống nhất, đoàn kết, tổ ấm cho mọi thành viên trong trường.
Tổ chức nhiều hoạt động phong trào chào mừng những ngày lễ lớn như: 20/11, 8/3 ... cho tập thể đoàn viên công đoàn một cách có hiệu quả bằng nhiều hình thức khá phong phú. Hàng năm, Công đoàn thực hiện khá tốt công tác vận động đăng ký thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức. Cuối năm, lập danh sách đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời đúng quy định.
3.2. Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên:
          Đoàn thanh niên đã thể hiện khá đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc góp phần giáo dục đoàn viên, đội viên trong nhà trường. Thông qua nhiều hoạt động như: Sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đoàn đội đầu tuần, phát thanh măng non, sinh hoạt thường xuyên và định kỳ, các cuộc thi viết với nhiều chủ đề mang tính giáo dục cao, hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, … từ đó đã nâng dần về mặt nhận thức và hành động. Đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
3.3. Hoạt động của các tổ chức quần chúng:
          Song song với những nhiệm vụ trên của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Các tổ chức khác như Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội khuyến học của nhà trường cũng đã phát huy hiệu quả. Cụ thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện rất tốt công tác phối kết hợp. Cùng với nhà trường thực hiện công tác huy động phụ huynh học sinh, huy động các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
            III.  MỘT SỐ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI  HỌC KINH NGHIỆM:
          1. Những ưu điểm và nguyên nhân:
Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 vừa qua đã thực sự đi vào thực tiễn, kết quả thu được đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là: Chất lượng giáo dục được giữ vững toàn diện, phong trào thi giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng dạy học, học sinh giỏi các cấp đạt kết quả khá cao. Chỉ đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng được đặc biệt được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và đạt được nhiều kết quả cao, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị. BGH thực hiện tốt trong điều hành và chỉ đạo thực hiện; Nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực hiệu quả cao;
Có được kết quả nêu trên đó là:
- Chi bộ được sự lãnh đạo, quan tâm trực tiếp của Đảng uỷ.
- Có sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể, và sự phấn đấu nỗ lực của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh trong trường.
- Nhà trường và các Đoàn thể của trường  thực sự đổi mới trong công tác quản lý, xây dựng nề nếp hoạt động, làm việc bằng kế hoạch, thực hiện kế hoạch một cách bài bản.
          - Công tác quản lý trường học có nhiều chuyển biến tốt, làm việc có kỷ cương, nề nếp, có sáng tạo.
          - Đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp, say mê trong chuyên môn, yên tâm công tác, xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao.
           2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân:
          Bên cạnh những ưu điểm, những thuận lợi mà chi bộ đã thực hiện được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế đó là:
- Chất lượng học sinh chưa thật sự bền vững, còn học sinh chuyên cần thấp, bỏ học; tỷ lệ giáo viên, học sinh đạt giải ở các hội thi cấp tỉnh còn thấp.
          - Vẫn còn đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, ít tham gia học tập, còn nể nang, chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình.
          - Chi bộ quan tâm chưa đúng mức; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp với các đoàn thể có lúc chưa kịp thời.
          Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trên đó là:
            -  Sự quan tâm của mỗi CBGV đối với học sinh chưa thường xuyên và kịp thời; tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn chưa cao;
          - Vê công tác quản lý: Đối với lớp, học sinh nhiều lúc còn buông lỏng hoặc thiếu tính thường xuyên liên tục; do đó có lúc thiếu sâu sát, thiếu hệ thống, thiếu tính khoa học hoặc năng động.
          - Về xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới. Việc tham mưu cho các cấp để tạo sự chuyển biến mạnh về  cơ sở vật chất chưa thực sự quyết liệt.
- Do ý thức của bản thân học sinh còn ham chơi, kinh tế gia đình còn khó khăn chưa quan tâm dẫn đến chất lượng học sinh thường xuyên thay đổi, thiếu tính bền vững.
          - Do một số cá nhân đảng viên, giáo viên bằng lòng với hiện tại, không có ý chí vươn lên, dẫn đến chất lượng đảng viên chưa được tăng cao so với tiềm năng.
          3.  Bài học kinh nghiệm:
Thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ trường Tiểu học A xã Vĩnh Thanh  nhiệm kỳ 2015 – 2017, chi bộ rút ra những kinh nghiệm thực tiễn như sau:
          Một là phải thấy vai trò tiên phong của Đảng trong mọi lĩnh vực. Mỗi cá nhân trong chi bộ phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Có tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và nghiêm túc trong thực hiện phê bình và tự phê bình. Thường xuyên chăm lo công tác tư tưởng chính trị, bản lĩnh lĩnh của người đảng viên.
          Hai là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở tự trang bị đầy đủ về mặt lý luận và thực tiễn.    
Ba là trong lãnh đạo phải tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các tập thể, cá nhân đúng với kết quả đạt được, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để phân công phân nhiệm rõ ràng.
          Bốn là cán bộ, Đảng viên phải có lập trường, quan điểm rõ ràng, tiên phong gương mẫu về mọi mặt, nói đi đôi với làm.
          Năm là cần tranh thủ sự chỉ đạo và lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
          Sáu là quan tâm và tạo điều kiện cho các đoàn thể, tổ chức trong trường hoạt động. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực để giới thiệu cho Đảng phát triển.                   
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 – 2020
          I. MỤC TIÊU.
          Trên cơ sở những kết quả đạt được, những cơ hội, thách thức trong thời gian qua và trong tương lai, đồng thời với sự đặc biệt quan tâm của Đảng bộ các cấp, ngành chuyên môn, sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tập trung tốt công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đủ mạnh. Đây là tiền đề góp phần cho giáo dục địa phương đương đầu với những khó khăn thách thức trong thời kỳ mới; Tập trung cao nhất trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
          II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2020:
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, tổ chức tốt các chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác dạy và học.
- Phấn đấu đạt 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; 
- 100% CB, viên chức có gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, duy trì tốt danh hiệu đơn vị văn hóa,
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và giữ vững trường chuẩn quốc gia.
          - Tỉ lệ huy động trẻ từ 6 tuổi đạt 100% ; Giảm tỉ lệ bỏ học dưới 1%;
          - Trên 35% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện;  Tỷ lệ học sinh HTCT lớp học đạt trên 99%, HTCTTH  đạt 100%;
          - Duy trì chuẩn PCGDTH; Kiên quyết không để xảy ra các vấn đề tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục;
          - Phấn đấu 100 % CB, ĐV, viên chức được học các chỉ thị nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành.
          - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác phê và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 khóa XII, 100% cán bộ, đảng viên thực tốt tự phê bình và phê bình gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 (khóa XII): Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống; không có  biểu hiện suy thoái “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”,  
          - Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng tháng đạt trên 95%;
          -  Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiêm vụ, 15% đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên khen thưởng.
          - Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2017 - 2020 kết nạp từ 2 đảng viên trở lên;       - Phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể trong nhà trường duy trì danh hiệu vững mạnh xuất sắc;
          - Công tác xã hội hoá giáo dục được phát huy tốt nhất, trong đó chú ý các mối quan hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội khuyến học các cấp.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
          1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
          Tăng cường công tác “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 (khóa XII) “Giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống; không có 27 biểu hiện suy thoái “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, Hàng quý đều có nhận xét, đánh giá, và rút kinh nghiệm.
Tiếp tục phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, viên chức trong quá trình tiếp thu và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ đó có hướng giải quyết kịp thời, hợp lí.
 Đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm) trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đấu tranh chống những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, quan liêu trong tổ chức đảng và phòng chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, viên chức.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
          * Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp, tranh thủ mọi nguồn lực nhằm khắc phục tình trạng cơ sở vật chất hiện có. Kiến nghị kịp thời trong việc tranh thủ sự hỗ trợ trang thiết bị và phát động nhiều phong trào tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy.
          * Về chất lượng nguồn nhân lực: Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, tuyển dụng viên chức đảm bảo đạt chuẩn về trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở tôn trọng lịch sử nguồn nhân lực thời gian qua. Chú ý phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân có phẩm chất, năng lực vượt trội. Thực hiện các chế độ đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách theo qui định hiện hành. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó ưu tiên viên chức nữ.
          * Về công tác huy động trẻ: Làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các cấp các ngành trong việc đẩy mạnh công tác huy động trẻ đến trường. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm duy trì sĩ số học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lưu ban, bỏ học.
          * Về công tác chuyên môn: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ. Vận động trong toàn thể giáo viên ý thức trách nhiệm đối với học sinh.
          3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ:
          Tiếp tục củng cố và nâng chuẩn chất lượng cán bộ, giáo viên hiện nay bằng nhiều biện pháp: Tự bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên ... Đề nghị các cấp tăng cường lực lượng giáo viên, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong tình hình mới.
Hằng năm, có kế hoạch qui hoạch nguồn cán bộ, tạo điều kiện tốt nhất để chăm bồi chuẩn bị kế thừa trong công tác lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới đối với một số chức danh chủ chốt trong Đảng, BGH, các tổ chức đoàn thể. Chú trọng đến lực lượng trẻ, tỉ lệ nữ, trong cơ quan đơn vị.
          4. Lãnh đạo công tác đoàn thể và các tổ chức quần chúng.
4.1.Công tác công đoàn: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên CB – GV khi gặp khó khăn, đau yếu, bệnh tật. Làm tốt công tác phối hợp trong nâng, chỉnh lương cho cán bộ, giáo viên. Phát động nhiều phong trào thiết thực, mang tính giáo dục cao nhân các ngày lễ lớn. Tổ chức quản lý nguồn tài chính, thanh quyết toán đúng quy định.
4.2. Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên: Phát động nhiều phong trào cho đoàn viên, đội viên tham gia nhân các ngày lễ lớn trong năm. Duy trì sinh hoạt đoàn đều đặn đúng định kỳ. Xây dựng kế hoạch chăm bồi đội viên . Tham gia tốt mọi phong trào do Đoàn các cấp và địa phương tổ chức. Tạo ra nhiều mô hình hoạt động phong phú và da dạng. Đội TNTP, nâng cao hơn nữa chất lượng đội viên. Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên.      
4.3. Hoạt động của các tổ chức quần chúng: Đẩy mạnh công tác tổ chức đối với các chi hội khuyến học, tham mưu tốt với Ban đại diện cha, mẹ học sinh, hội khuyến học của trường và xã nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích động viên kịp thời các cá nhân có thành tích tốt trong học tập. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thu hút sự quan tâm đến công tác giáo dục của toàn xã hội.
          5. Xây dựng tổ chức Đảng:
          Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh trong từng thời điểm. Mạnh dạn trong đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực. Thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.
          Nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hơn nữa trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên khen thưởng, kỷ luật ; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước.
          Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ và phát triển đảng viên, bảo đảm đúng quy trình; đối với cấp uỷ trong chi bộ phải tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Là trung tâm của sự đoàn kết, có khả năng tập hợp cán bộ, Đảng viên và quần chúng.
          Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qui định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 được quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Trường. Hằng năm, Chi bộ, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết triển khai thực hiện. Định kỳ có sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh.
          2. Đại hội giao trách nhiệm cho Bí thư nhiệm kỳ 2017 – 2020 chỉ đạo và triển khai thực hiện. Chi bộ kêu gọi đến toàn thể Cán bộ, Đảng viên, viên chức trong nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.
                                                                                                                                                                                                                            BÍ THƯ
 
 
                                                                                       Phan Thị Mỹ Duyên
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 98
Năm 2022 : 2.908
Video Clip
Văn bản mới